Skip to content


IMATGES

El barri de Cases Barates vist des d'adalt. Carola Pagani (Ruidophoto), 2004

Un nen de les cases barates. Daniele Veneri, 2009

Les quatre families que van oposar-se als enderrocs, abans de la demolicio. Toni Arnau (Ruidophoto), 2007

Una veina dintre de la seva casa, condemnada per les demolicions. Carola Pagani (Ruidophoto), 2004.

Enderroc dels primers blocs de cases barates al carrer Albiol. Stefano Portelli, 2007.

Els blocs de pisos edificats enlloc de les cases barates. Stefano Portelli, 2007.

Francisca Hernandez, que va perdre el dret a viure al barri, despues d'una vida a les cases barates. Toni Arnau, 2007.

El carrer Albiol, quan encara la gent l'utilitzava. Carola Pagani (Ruidophoto), 2004.

Excavadores amenacen les cases de la segona fase. Agost 2009.